Monday, 14/06/2021 - 03:52|
Tin tức - Sự kiện
Tin vắn
Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục huyện Châu thành năm 2020 (03/02/2021)
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CHÂU THÀNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÀO VÒNG 2 - NỘI QUI SÁT HẠCH PHỎNG VẤN (05/01/2021)
THÔNG TIN TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG ĐĂNG KÝ - CHỈ TIÊU CÁC VỊ TRÍ VIỆC LÀM NĂM 2020 VÀ DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CHÂU THÀNH TÍNH ĐẾN NGÀY 29/12/2020 (29/12/2020)
THÔNG TIN TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG ĐĂNG KÝ - CHỈ TIÊU CÁC VỊ TRÍ VIỆC LÀM NĂM 2020 VÀ DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CHÂU THÀNH TÍNH ĐẾN NGÀY 28/12/2020 (28/12/2020)
THÔNG TIN TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG ĐĂNG KÝ - CHỈ TIÊU CÁC VỊ TRÍ VIỆC LÀM NĂM 2020 VÀ DANH SÁCH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CHÂU THÀNH TÍNH ĐẾN NGÀY 24/12/2020 (24/12/2020)
Văn bản mới
HỌC QUA TRUYỀN HÌNH ATV
DẠY VÀ HỌC TRỰC TUYẾN
HỆ THỐNG VĂN BẢN
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 6
Năm 2021 : 12.078